Hội Từ Thiện: S.A.R.A.
Niềm Vui Cho Người Bất Hạnh
(Phong Cùi tại Việt Nam)
S.A.R.A. (Southeast Asian Relief Association)          
PO BOX 18185
Portland, OR 97213-0185
             TRANG    1    2     3    4
Donator’ Name
Tên Các Ân Nhân
Date
Ngày
Amount
Số Tiền      
       
Nhi Pham 1/25/2002 $40.00   Mr. Ernie Lamb 6/14/2002 $2,500.00
Lam Luu 1/26/2002 $20.00   Bán sách Giáo Lý  81 Cuốn 6/16/2002 $405.00
Cham Le 1/28/2002 $100.00   Nhà Thờ La Vang 6/16/2002 $892.00
Nam Nguyễn 1/30/2002 $3.00   Joe Wilson Fr.  6/20/2002 $10.00
Tuấn Trâm 1/30/2002 $5.00   Serry O’Hanlon 6/24/2002 $20.00
Khoa Pham 1/30/2002 $20.00   Timmie O’neil 6/28/2002 $15.00
Tòng Trương 2/6/2002 $20.00   Tran thi Nhung 7/5/2002 $100.00
Triết Trương 2/6/2002 $20.00   Nhà thờ La Vang & bán sách GL 7/6/2002 $1,082.00
Thach 2/6/2002 $10.00   Lovne Hemoul 7/12/2002 $1.00
Trình 2/6/2002 $5.00   Joe Wilson fr. 7/14/2002 $10.00
Tính Nguyễn 2/6/2002 $2.00   Âu Phan 7/27/2002 $10.00
Hien Block 2/6/2002 $5.00   Xuyến Lũ 7/27/2002 $10.00
Vũ Anh Kim 2/6/2002 $20.00   Hiến Phương 8/2/2002 $50.00
Twila Jacobs 2/8/2002 $2.00   Âu Phan 8/4/2002 $10.00
Kir Zew 2/8/2002 $1.00   Bà Nguyễn & Minh 8/4/2002 $10.00
Nguyễn Thái & Chu Lệ Hoa 2/13/2002 $50.00   Cô Lan Vũ 8/4/2002 $10.00
Các Bà Mẹ Công Giáo Tigard 2/13/2002 $100.00   Chị Xuyến Lũ 8/4/2002 $10.00
Steven Trieu 2/16/2002 $5.00   Ông Bà Anh 8/4/2002 $10.00
Joe Wilson 2/14/2002 $10.00   Chị Hà 8/4/2002 $20.00
Chị Thôi 2/16/2002 $10.00   Sơn Nguyễn 8/5/2002 $10.00
Nguyễn Hải 2/16/2002 $5.00   Toi Tran 8/10/2002 $10.00
Chị Sơn 2/16/2002 $50.00   Legin Restaurant (Xin tiền) 8/16/2002 $46.00
Nguyễn Hải 2/16/2002 $100.00   Bà Nguyễn thị Bích 8/19/2002 $20.00
Phung V. Nguyen 3/6/2002 $100.00   Thai Nguyên 8/24/2002 $6.00
Chợ Thanh Thảo 3/30/2002 $500.00   Frank C. White 8/29/2002 $20.00
Joe Wilson 4/3/2002 $10.00   Loan Giáp 9/1/2002 $5.00
Lorri Thornbrugh 4/12/2002 $5.00   Xuan Anh T. Le 9/6/2002 $350.00
First Quality Dry Cleaner 
(Bà Toàn)
4/17/2002 $50.00   Ẩn Danh (Anonymous) 9/9/2002 $10.00
Thien Thanh 5/4/2002 $10.00   Bà Liên Trần 9/15/2002 $20.00
Joe Wilson  5/8/2002 $10.00   Bà Xuyến Lũ 9/15/2002 $10.00
Vo Đinh Ngay 5/10/2002 $20.00   An American Lady 9/16/2002 $3.00
Timmie O’neil 5/15/2002 $3.00   Rolia Manyongai-Jones 9/18/2002 $25.00
Trang Huynh 5/17/2002 $12.00   Eva Zimin 9/20/2002 $4.00
Chung Nguyễn 5/20/2002 $5.00   Bảy & Hạnh 9/20/2002 $20.00
Hiền Khương 5/20/2002 $5.00   Hạnh Nguyễn 9/28/2002 $10.00
Lan Dương 5/20/2002 $5.00   Mrs. Minh Nguyễn 10/5/2002 $40.00
Uy Vuong 5/25/2002 $20.00   Phạm Hữu Quang 10/5/2002 $20.00
Minh Nguyễn 5/25/2002 $1.00   Hội Đồng Giáo Xứ La Vang 10/5/2002 $50.00
Luat Chau 6/7/2002 $5.00   Oregon Thời Báo (Newspaper) 10/5/2002 $50.00
Ondone Mouns Wens 6/7/2002 $2.00   Christine Le 10/20/2002 $10.00

                                                                                                                                                                TRANG    1    2    3    4