Đây là chỉ một trong số ít hình ảnh mà chúng tôi ghi lạị  Để biết thêm chi tiết về các trại cùi xin Quí Vị nhấn vào  ĐÂY  rồi điền tên, địa chỉ vàọ  Chúng tôi sẽ gửi cho Quí Vị một FREE video tape về các trại phong cùị


Hình ảnh của chuyến viếng thăm năm 2001

Hình ảnh của chuyến viếng thăm năm 2003