Danh sách những trại cùi miền Bắc

Vài nét về chị Kim Dung (người thành lập ra chương trình giúp đỡ người phong cùi)

 

 

 


Home | Tin Tức | Hoạt Ðộng | Chia Sẻ | Hình Ảnh | Liên Lạc

©2000 Niem Hy Vong. All rights reserved