Chương trình giúp đỡ những người phong cùi này được thành lập do chị Kim Dung và bắt đầu hoạt động từ năm 1994 cho tới nay.

Nhấn vào đây để đọc những lời tâm sự của  chị Kim Dung

 

THƯ CẢM ƠN

  1. Năm 1994 - Thư 1
  2. Năm 1995 - Thư 1, Thư 2, Thư 3
  3. Năm 1998 - Thư 1, Thư 2, Thư 3
  4. Năm 2001 - Thư 1